ABORTION PILLS PHILIPPINES CAN BE FUN FOR ANYONE

abortion pills philippines Can Be Fun For Anyone

Maaaring maisagawa ng isang babae ang sariling aborsyon sa pamamagitan lamang ng Misoprostol kung siya ay hindi lalagpas sa twelve na linggo ng pagbubuntis. Sa website din na ito nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa Misoprostol, kung ano ang mga pag-iingat sa paggamit nito, kung paano nagkakaroon ng bisa ang gamot, kung ano ang pinaka epektibo

read more